select your language

History

Historie

Deze kapel is de oudste rooms-katholieke kerk in de stad Rotterdam die als zodanig in gebruik is. Ze is gebouwd eind 19de eeuw als aanbiddingskapel van het heilig Sacrament.

Hij is gebouwd in 1871 en is tot de jaren 80 in gebruik geweest als Kapel van het Allerheiligste Sacrament, waar dag en nacht het Eucharistisch Brood, het Lichaam van Christus, werd uitgesteld in de monstrans. Deze Eeuwigdurende Aanbidding werd verzorgd door de "zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding". Deze zustercongregatie heeft haar moederhuis in Brussel. In de grote rozetramen staat dan ook het symbool voor het Hostiewonder van Brussel.

Vanuit deze kapel, het ernaast gelegen klooster, noviciaat en Bisschoppelijk Retraitehuis "Thabor", is er binnen de stad Rotterdam veel aan liefdadigheidswerken gedaan.

Zo is het "huize Antonius" aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam (vroeger het Antoniusgesticht genoemd) vanuit deze kapel opgericht. Ook het inmiddels internationaal bekende en opererende Memisa (Medische Missie Actie) is in deze kapel begonnen. Het kantoor ervan was gevestigd in het oude noviciaat, dat later werd vervangen door een nieuw gebouw.

Het noviciaat en het klooster hadden een eigen kapel even als het Retraitehuis dit had. Daarnaast stond dan de Sacramentskapel. Van al deze gebouwen en kapellen is de vroegere Sacramentskapel, nu de Eendrachtskapel genoemd, als enige overgebleven.

Toen de Rotterdamse Kathedraal aan de Westzeedijk in 1968 werd gesloopt werd de kapel verheven tot parochiekerk. Ze kreeg de patronen van de kathedraal en het Bisdom mee: H.H. Laurentius en Ignatius (van Loyola).

Het beeld "Maria van de Wijnhaven" kwam vanuit de kathedraal ook naar de Eendrachtskapel toe. Oorspronkelijk stond het beeld boven het hoogaltaar van de RK-Kerk van de Wijnhaven, die in 1926 reeds werd gesloopt.

Om het Eucharistische karakter van de Kapel te bewaren en eer aan te doen, wordt, in navolging van de Eeuwigdurende Aanbidding, welke met het vertrek van de zusters in de jaren '80 van de vorige eeuw is gestopt, Het Allerheiligst Sacrament van Christus Lichaam uitgesteld in de Monstrans. Aansluitend wordt de H. Eucharistie, de Mis, gevierd.

Zo heeft de Eendrachtskapel tot op de dag van vandaag de functie behouden van stiltekapel. Een oase van rust en gebed in het hectische en zakelijke centrum van de wereldstad Rotterdam.