select your language

‘Een bescheiden jubileumviering passend bij deze dag van de heilige Jozef’

‘Een bescheiden jubileumviering passend bij deze dag van de heilige Jozef’

03 / 05 / 2021

“Een bescheiden eucharistieviering vandaag, een bescheiden kerk. Het past helemaal, broeders en zusters, bij de persoon van de heilige Jozef.” Dit zei bisschop Van den Hende op de dag waarop de Eendrachtskapel (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius) het 150-jarig jubileum vierde. Op 1 mei viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Jozef en juist dit jaar is er op initiatief van paus Franciscus wereldwijd een Jozefjaar. Van de heilige Jozef zijn geen woorden opgetekend in het evangelie, maar zijn daden spreken “en werken als een voorbeeld, ze zijn voor ons een levende uitnodiging om ook zelf ons toe te vertrouwen aan de Heer.”

Zo was 1 mei een bijzondere dag voor het bijzondere jubileum van de Eendrachtskapel. Bisschop Van den Hende was celebrant in de eucharistieviering op 1 mei. Vanwege de coronapandemie waren er geen extra festiviteiten en was de viering van het jubileum bescheiden, met dertig gelovigen in de kerk en mensen die via de livestream meevierden. Bescheiden maar niet onbelangrijk, benadrukte de bisschop in de viering.

De Eendrachtskapel is de oudste rooms-katholieke kerk in Rotterdam die als zodanig in gebruik is. Oudere kerken in de stad werden verwoest door de grote brand na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. De Eendrachtskapel stond aan de rand van de zone waar het vuur woekerde, en bleef behouden. De Eendrachtskapel is altijd een centrum geweest voor de eucharistische aanbidding en de viering van de heilige Mis. Toen de kerk werd gebouwd was dit als onderdeel van het kloostercomplex van de Zusters van de Eucharistie. Hun gebedsleven was gericht op de ‘eeuwigdurende aanbidding’. De zusters wisselden elkaar af en baden voor het heilig Sacrament uur na uur, dag en nacht.

(Afbeelding: St. Jozef in de Eendrachtskapel, Gerard Héman)

En nog steeds is de Eendrachtskapel, bescheiden en verscholen in het straatbeeld, een plek in de stad Rotterdam van aanbidding en het vieren van de eucharistie. Bisschop Van den Hende: “Het staat niet in de krant. Er zijn geen mensen die hier met bussen vol naartoe komen. Maar weet wel dat wat op deze plaats gebeurt van groot belang is voor de Kerk en de wereld. Heel direct komt uit de aanbidding ook de groei van ons geloof voort. Heel direct komt uit de aanbidding ook onze liefde voor de naaste steeds meer tot bloei. Vanuit de eucharistie krijgen we de kracht om ook in onze wereld trouw te blijven en te geloven, ook als het moeilijk is, ook als we worden tegengewerkt of ons alleen voelen staan.”

“En zo is dat hier ook geweest. Want het klooster en de kerk met zijn aanbidding en eucharistievieringen is ook een plaats geweest van diaconie, van naastenliefde”, preekte de bisschop. “Van hieruit werden activiteiten ondernomen om voor armen en kwetsbaren in de stad van betekenis te zijn. En hier was ook een retraitehuis, opdat mensen op adem konden komen met meditatie en stilte.” En zo sloot de bisschop zijn preek af met een verwijzing naar de eerste lezing uit de brief aan de Kolossenzen: “Verricht uw werk welgemoed voor de Heer” (Kolossenzen 3, 23). “Bij dit werk hoort ons bidden, hoort ook onze kerkgang, hoort ook dat wij elkaar vasthouden en opbouwen. En zo mag deze plek als centrum van eucharistie en aanbidding een vruchtbare uitwerking blijven hebben.”

(Foto's: Ramon Mangold)