select your language

Eendrachtskapel in ‘Werk aan de kerk’

Eendrachtskapel in ‘Werk aan de kerk’

15 / 10 / 2018

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig. In de rubriek ‘Werk aan de kerk’ besteedt Tussenbeide met een paginagroot artikel aandacht aan de Eendrachtskapel. Tussenbeide is de informatiekrant van het bisdom Rotterdam.

De Eendrachtskapel in Rotterdam-Centrum kent een bijzondere geschiedenis en heeft ook toekomst. Er is hard gewerkt aan de kapel en binnenkort wordt het parochiehuis opgeknapt.

De kapel was er slecht aan toe en had te kampen met achterstallig onderhoud en vochtproblemen. Bisschop van den Hende trok zich deze situatie aan en samen met een groep mensen van de geloofsgemeenschap en het bisdom startte hij een hersteltraject.

(Foto: Ramon Mangold)