select your language

Kruiswegmeditatie bisschop Van den Hende vanuit de Eendrachtskapel

Kruiswegmeditatie bisschop Van den Hende vanuit de Eendrachtskapel

06 / 04 / 2020

Met Palmzondag begon op 5 april de Goede Week. Omdat de kerken vanwege het coronavirus deze week niet open zijn voor publieke vieringen, nam bisschop Van den Hende in de Eendrachtskapel een kruiswegmeditatie op. De meditatie is gepubliceerd op de bisdomwebsite en het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam.

In Jeruzalem ontstond al vroeg het gebruik om de weg te lopen die Jezus ook daadwerkelijk gegaan is. Voor pelgrims die de tocht naar Jeruzalem niet konden maken, werd vanaf de middeleeuwen op veel plaatsen, binnen en buiten, een kruisweg opgericht. Zo kon men de verschillende etappes van Jezus’ lijdensweg biddend overwegen en ver van het heilig land, waar Jezus rondtrok en stierf aan het kruis, toch dichtbij de gekruisigde en verrezen Heer zijn.

Nu kan door de maatregelen vanwege het coronavirus de kruisweg in de kerken niet samen worden gebeden. Daarom nam de bisschop deze meditatie op. Bisschop Van den Hende: “Nu wij in deze tijd van corona afstand tot elkaar moeten houden en in onze kerken geen publieke vieringen zijn, kunnen we door het overwegen van de kruisweg toch dicht naderen tot het mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis op Pasen.” De kruisweg komt nu via internet tot in de huiskamer.

De kruisweg van het lijden en sterven van Jezus laat te midden van vernedering en geweld ook waarachtige liefde zien. Zo treedt Veronica naar voren om het met bloed en zweet besmeurde gezicht van Jezus met een doek af te drogen. Simon van Cyrene, die van het land komt, helpt Jezus bij het dragen van zijn kruis. Jozef van Arimatea en andere vrienden halen de gestorven Jezus van het kruis en leggen hem met eerbied in een graf.

Bisschop Van den Hende: “In het besef dat de liefde van Christus sterker is dan de dood, ontvangen wij als leerlingen van de verrezen Heer die liefde als rode draad in ons leven. Wij mogen ervan getuigen in woord en daad, heel bijzonder in deze weken waarin wij geconfronteerd worden met de ellende van het coronavirus.”

De kruiswegmeditatie in de Eendrachtskapel (kerk HH. Laurentius en Ignatius, geconsacreerd op 1 mei 1871) is een naoorlogse kruisweg van de hand van de in Duitsland geboren Rotterdamse kunstenaar Gerard Héman (1914-1992). De kruisweg betreft een veertiental staties. Gerard Héman maakte sculpturen van gebakken klei. Zij brengen de lijdensweg van Jezus tot uitdrukking, tot en met zijn kruisdood en begrafenis. Een vijftiende statie getuigt van de verrijzenis op Pasen en laat een open graf zien met een beeltenis van de opgestane Heer en een soldaat die zijn ogen bedekt vanwege het stralende licht van Christus.