select your language

Livestream van vieringen paastriduum bisschop Van den Hende

Livestream van vieringen paastriduum bisschop Van den Hende

06 / 04 / 2020

Vanwege het coronavirus zijn er nu geen publieke liturgievieringen in de paastijd. Normaliter zou bisschop Van den Hende het paastriduum vieren met de gelovigen van de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Nu viert de bisschop in verbondenheid met alle gelovigen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake in de (kleinere) kerk van de HH. Laurentius en Ignatius (in de volksmond Eendrachtskapel) in het centrum van Rotterdam. Deze vieringen achter gesloten deuren worden live gestreamd op het YouTube-kanaal van het bisdom (www.youtube.com/bisdomrotterdam1956).

Dit zijn de vieringen van het paastriduum met bisschop Van den Hende als celebrant:

  • Donderdag 9 april om 19.00 uur de viering van Witte Donderdag
    Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie, het priesterschap en de voetwassing, waarin het gebod van de naastenliefde tot uitdrukking wordt gebracht
  • Vrijdag 10 april om 19.00 uur de viering van Goede Vrijdag
    Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie
  • Zaterdag 11 april om 21.00 uur de viering van de Paaswake
    De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De eucharistie wordt gevierd, maar de geloofsleerlingen die in de paaswake zouden toetreden tot de Kerk door doopsel en/of vormsel zullen op een later tijdstip opgenomen worden in de Kerk. Er is geen plechtige intocht met de paaskaars en er wordt geen (doop)water gezegend

De liturgie van het paastriduüm vormt een organische eenheid. Het gaat om één grote, doorlopende viering. In de avondmis van Witte Donderdag ontbreken de gewone slotriten. In de liturgie van Goede Vrijdag en van de paaswake is er geen kruisteken aan het begin. De ene viering sluit aan bij waar de vorige eindigde. De wegzending van de gelovigen komt enkel voor aan het einde van de paaswake. De liturgie op de afzonderlijke dagen zijn integrale delen van het ene paastriduüm.