select your language

Met Maria en de Kerk bidden om de Heilige Geest

Met Maria en de Kerk bidden om de Heilige Geest

21 / 05 / 2020

De voorbereiding op Pinksteren valt dit jaar samen met de laatste dagen van de maand mei. De maand mei is vanouds verbonden met de heilige maagd Maria en op Pinksteren gedenkt de Kerk de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Negen dagen lang, van Hemelvaart tot aan de vooravond van Pinksteren, nodigt bisschop Van den Hende u uit om met Maria en de gehele Kerk samen bidden om de komst van de Heilige Geest. In het diocesane Jaar van het Woord van God is in de noveen iedere dag een gedeelte uit de Heilige Schrift opgenomen.

De intenties van deze noveen zijn:

  • Om zorgvuldigheid nu vanaf juni weer publieke vieringen plaatsvinden in onze kerken;
  • Om geestkracht voor de priesters, diakens en allen die meewerken in pastoraat en diaconie;
  • Om inspiratie voor geloofsleerlingen die hun opname in de Kerk moesten uitstellen;
  • Om geloof voor eerste communicanten en vormelingen die wachten op hun viering;
  • Om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat voor de parochies van ons bisdom;
  • Om sterkte voor corona patiĆ«nten en andere zieken en voor hen die zieken verzorgen;
  • Om steun voor mensen wier bedrijf of baan door recessie verloren is gegaan of wordt bedreigd;
  • Om goede waarden en normen in politiek en economie;
  • Om solidariteit in de samenleving van Nederland en in Europa.

Elke dag om 12 uur komt een korte video beschikbaar op de website van het bisdom. Zo kunt u de noveen bidden samen met bisschop Van den Hende.