select your language

Nieuwe geluidsinstallatie Eendrachtskapel

Nieuwe geluidsinstallatie Eendrachtskapel

26 / 06 / 2019

Vanouds heeft de Eendrachtskapel een uitstekende akoestiek. Koorzang en samenzang komen goed tot hun recht. Voor het gesproken woord kwam echter de vraag om een betere geluidsinstallatie.

De oude geluidsinstallatie van de Eendrachtskapel is al decennia in gebruik. Vernieuwing is dringend nodig. Daarom is een plan van aanpak gemaakt met het oog op een passende nieuwe geluidsinstallatie. Meerdere keren is hiervoor speciaal gecollecteerd.

Het benodigde geldbedrag (€ 8.000) is nog niet volledig bijeengebracht. Toch is besloten om de aanleg van een nieuwe installatie zo spoedig mogelijk te realiseren. Dit gaat begin juli gebeuren.

Een goede geluidsvoorziening is van grote betekenis voor de actieve deelname van de kerkgangers aan de liturgie, dat zij het woord van God beter kunnen horen en verstaan en bewaren in hun hart (cf. Lucas 11, 28).

Wanneer u de realisering van de nieuwe geluidsinstallatie concreet wilt ondersteunen, maak dan a.u.b. uw gift over op de bankrekening van de Eendrachtskapel (IBAN NL92 INGB 0000 0904 17 t.n.v. HH. Laurentius en Ignatius, Rotterdam), of gebruik onderstaand formulier.

Bij voorbaat dank! U bent van harte welkom om één en ander binnenkort zelf te komen beluisteren.

Steun ons

Ondersteun de Eendrachtskapel en help mee bij de aanschaf en aanleg van de nieuwe geluidsinstallatie. Uw steun is daarbij een grote hulp!

Ja, ik wil de Eendrachtskapel steunen met een donatie van:

(Foto: Ramon Mangold)