select your language

Op Allerzielen in de Eendrachtskapel twee eucharistievieringen

Op Allerzielen in de Eendrachtskapel twee eucharistievieringen

24 / 10 / 2019

November is in de Kerk vanouds de maand om te bidden voor de overledenen. Daags na Allerheiligen (1 november) wordt op Allerzielen (2 november) in de Kerk gebeden voor hen die ons in de dood zijn voorgegaan maar die nog onderweg zijn naar de Heer. Op Allerzielen wordt speciaal gebeden voor alle overleden gelovigen die heel bijzonder Gods barmhartigheid nodig hebben.

De levende gelovigen en de overledenen vormen samen de gemeenschap van de Kerk. Het bidden voor de doden is een teken van onderlinge liefde en solidariteit maar ook een uiting van het geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven.

In de Eendrachtskapel is op zaterdag 2 november:

  • om 12.45 uur een Nederlandstalige eucharistieviering voor de zielenrust van de overledenen met bisschop Van den Hende als celebrant (aanbidding van het heilig sacrament vanaf 12.00 uur)
  • om 18.00 uur een Engelstalige eucharistieviering met als celebrant pater Steenvoorde o.p.

U kunt via deze site van de Eendrachtskapel per mail tot 31 oktober intenties opgeven en daarnaast (ook via deze site) een betaling doen ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap van de Eendrachtskapel.

Steun de Eendrachtskapel

Ja, ik wil de Eendrachtskapel steunen met een donatie van:

(Foto: Bisdom Rotterdam)