select your language

Plebaan Chris Bergs overleden

Plebaan Chris Bergs overleden

17 / 05 / 2019

In de nacht van vrijdag 17 mei 2019 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de hoogeerwaarde heer Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs, priester van het bisdom Rotterdam en plebaan van de kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth, geboren op 12 maart 1952 te Rotterdam en priester gewijd op 24 oktober 1981.

Pastor Chris Bergs heeft zich achtendertig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid is het bisdom hem dankbaar.

Chris Bergs was een jongen van Zuid: hart op de tong, goedlachs, direct, persoonlijk op mensen betrokken. Zo wilde hij ook priester zijn. Hij leefde met de H. Eucharistie en voor ‘zijn’ mensen was weinig hem te veel. Het vroeg veel van hem; hij heeft het met overtuiging gegeven.

Donderdag 23 mei 2019 is er in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam, gelegenheid tot gebed en afscheid nemen vanaf de eucharistieviering die begint om 9.30 uur. Om 19.30 uur worden de vespers gebeden in de kerk.

Vrijdag 24 mei 2019 is de plechtige uitvaartmis om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt omstreeks 13.30 uur op de R.K. Begraafplaats H. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam. Na de begrafenis is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

(Foto: Ramon Mangold)