select your language

Plechtige inzegening parochiehuis Eendrachtskapel

Plechtige inzegening parochiehuis Eendrachtskapel

14 / 11 / 2019

Mgr. Van den Hende heeft op zondag 3 november de twee vernieuwde parochiezalen van de Eendrachtskapel ingezegend. De ene zaal is vernoemd naar de heilige diaken Laurentius, de patroonheilige van het bisdom en van de stad Rotterdam. De andere zaal is vernoemd naar paus Paulus VI. De zalen zijn met elkaar verbonden door een houten schuifdeur. Bij de ruimtes is een klein keukentje waar koffie en thee kan worden gezet.

“Diaken Laurentius diende in Rome aan de tafel van de eucharistie en aan de tafel van de armen”, vertelt Mgr. Van den Hende voor hij de ruimtes inzegent. “En paus Paulus VI is de paus van het Tweede Vaticaanse Concilie, die vroeg om te getuigen van Christus door een beschaving van liefde op te bouwen. Het is belangrijk om de Heer om zijn zegen te vragen. Het is niet vanzelfsprekend dat we hier een internationale gemeenschap zijn van geloof. Daar moeten we om bidden en daar moeten we aan werken. Daartoe zegenen we de ruimtes.”

De vernieuwing van de parochiezalen was nodig, omdat de Engelstalige gemeenschap die in de Eendrachtskapel kerkt, groeit en behoefte heeft aan ruimte voor ontmoeting en catechese. Deze zondag vierde de gemeenschap met ruim 150 mensen de eucharistie. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Hij memoreerde hoe in het begin, toen de R.-K. Instelling HH. Laurentius en Ignatius eigenaar werd van het kerkgebouw en de bisschop de vaste celebrant was op de zondagen, kleine groepjes mensen de Engelstalige vieringen wisten te vinden. Hun aantal groeide en groeit nog steeds. De Engelstalige gemeenschap maakt gebruik van de kerk naast de Nederlandstalige gemeenschap die er kerkt op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen.

De Paters Jan van Duijnhoven OP en Richard Steenvoorde OP concelebreren op deze zondag 3 november. Broeder Steenvoorde is verbonden aan de studentenparochie Catharina van Alexandrië, locatie Rotterdam. Hij is een vaste celebrant van de Engelstalige missen, verzorgt een Engelstalig catechetisch programma aan de hand van de YouCat en heeft speciale aandacht voor de katholieke sociale leer onder meer via bijeenkomsten met gastsprekers.

Aan het begin van de mis heet Mgr. Van den Hende iedereen welkom en in het bijzonder gasten van de fondsen die de vernieuwing van de Laurentiuszaal en de Paus Paulus VI zaal financieel mogelijk maakten. “In een grote stad als Rotterdam kun je je als christen verloren voelen, zeker ook als je migrant bent en een Nederlandstalige mis met moeite kunt volgen”, preekt de bisschop. “We komen hier samen vanuit verschillende culturele achtergronden en verschillende talen, maar wij zijn als leden van de wereldwijde Katholieke Kerk verenigd in het geloof in Jezus Christus, dat wij hier mogen vieren in woord en sacrament. Door de deuren van deze kapel open te doen, kunnen we de uitnodiging van Jezus -die vooral ook bij ons te gast wil zijn in het huis van ons hart, in het huis van ons leven- aan elkaar doorgeven.”

“Onze Engelstalige gemeenschap groeit nog steeds en we bidden dat de Heer ons ook in de toekomst blijft zegenen. Vanuit de eucharistie mogen we de Heer ook ontvangen in ons dagelijks leven. En daarom zijn we hier in geloof samen. We zouden nog meer kunnen doen als instrument van God in deze wereld. Kunnen we ons hart en onze kapel nog beter openen voor anderen die hulp nodig hebben? Ons gezamenlijk project hier in de Eendrachtskapel is een voortgaand proces. Samen zijn we de levende stenen die deze gemeenschap in geloof, hoop en liefde opbouwen.”

(Foto's: Bisdom Rotterdam)