select your language

Presentatieviering pater Michael-Dominique Magielse o.p

Presentatieviering pater Michael-Dominique Magielse o.p

01 / 09 / 2022

“Bent u bereid om uw taak te vervullen ten dienste van het pastoraat in de Engelstalige gemeenschap hier in Rotterdam?” “Ja daartoe zijn we bereid.” Op zondag 29 augustus antwoordden pater Michael-Dominique Magielse o.p. en twee dominicaanse medebroeders bevestigend op enkele vragen die bisschop Van den Hende hen stelde tijdens de presentatieviering in de Eendrachtskapel.

Pater Michael-Dominique is per 12 juni benoemd tot lid van het pastoraal team van de studentenparochie H. Catharina van Alexandrië voor de locatie Rotterdam. Hij is de eerstverantwoordelijke priester voor de internationale studentengemeenschap en Engelstalige gemeenschap die kerkt in de Eendrachtskapel. Hij wordt daarbij geholpen door zijn twee medebroeders Paweł Gużyński en Stefan Mangnus.

Sinds 2015 wordt op initiatief van bisschop Van den Hende elke zondag om 18.00 uur een Engelstalige mis gevierd voor studenten en andere expats. Het aantal kerkgangers groeide gestaag. Sinds 2019 was broeder Richard Steenvoorde o.p. als priester verbonden aan de internationale (studenten)gemeenschap in de Eendrachtskapel. De bisschop vond hem bereid als lid van de jonge communiteit van dominicanen die zich in Rotterdam vestigden. Op 12 juni van dit jaar nam hij afscheid vanwege een nieuwe taak in Leuven. Hij werd opgevolgd door pater Michael-Dominique Magielse o.p.

Het kerkbezoek in de Eendrachtskapel herstelt zich na de coronaperiode. Weer steeds meer mensen weten de weg naar de Engelstalige vieringen te vinden: studenten, expats, gezinnen en ook enkele Nederlandse gelovigen die de kapel waarderen, de jongere gemeenschap, de prediking en de muziek.

Aan het eind van de eucharistieviering bedankt broeder Michael-Dominique de bisschop voor zijn vertrouwen. Hij bedankt de kerkgangers, omdat de broeders zich zeer welkom voelen in de gemeenschap. En hij bedankt zijn medebroeders die deze taak samen met hem op willen pakken.

V.l.n.r. de broeders dominicanen: Michael-Dominique Magielse, Paweł Gużyński en Stefan Mangnus. (Foto's: Bisdom Rotterdam)