select your language

Start Laurentius gebedsgroep

Start Laurentius gebedsgroep

12 / 11 / 2018

Vanaf 15 november 2018 komt de Laurentius gebedsgroep elke donderdagavond om 19.30 uur in de parochiezaal bijeen (ingang Eendrachtsweg 46).

Op de flyer die vanwege de start wordt verspreid staat: “De Laurentius gebedsgroep in de Eendrachtskapel is er om onze vriendschap met God en met elkaar te beleven en om samen ons katholieke geloof en onze relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, verder te laten groeien. Daarnaast biedt deze gebedsgroep ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.”

De leden van de gebedsgroep zullen voor elkaar bidden, voor de parochie en voor de intenties die de leden bekend zijn. Geregeld zal de rozenkrans worden gebeden en is er aanbidding van het Allerheiligste. Regelmatig zal de eucharistie worden gevierd met een priester.

Jezus zegt: “Waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18, 20).

(Foto: Ramon Mangold)