select your language

Vernieuwing van de toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria

Vernieuwing van de toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria

29 / 03 / 2023

Vorig jaar op 25 maart heeft paus Franciscus de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus vond de toewijding plaats in bisdommen wereldwijd. Dit jaar vroeg de paus om vernieuwing van deze toewijding aan Maria, op 25 maart het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).

De paus deed zijn oproep aan het eind van de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome op 22 maart. In de Eendrachtskapel in Rotterdam sprak bisschop Van den Hende het onderstaande gebed van toewijding uit na afloop van de eucharistieviering.

Op 13 juli 1917 verscheen Maria in Fatima aan drie herderskinderen. Bij deze verschijning vroeg zij onder meer om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Na de verschijningen van Fatima vonden er verschillende toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats.

Gebed

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw onbevlekt Hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria, zegen [Oekraïne en Rusland en] deze gemeenschap, waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des hemels! Amen.

(Toewijdingsgebed uit: Katholiek Gebedenboek)