select your language

JUBILEUM Eendrachtskapel 150 jaar (1871-2021)

JUBILEUM Eendrachtskapel 150 jaar (1871-2021)

28 / 04 / 2021

Op zaterdag 1 mei 2021 is de Eendrachtskapel - toegewijd aan de H.H. Laurentius en Ignatius - 150 jaar oud. Het was op 1 mei 1871 dat de kapel werd geconsacreerd.

De kapel behoorde tot het klooster van de Zusters van de Eucharistie. Het was een zogeheten publieke kapel. Van meet af aan stonden de deuren open voor gelovigen uit de stad om deel te nemen aan de viering van de eucharistie en aan de eucharistische aanbidding.

Sinds de zusters zijn weggetrokken hebben de gebouwen van het klooster en de ruime tuin plaats gemaakt voor nieuwbouw, voornamelijk woningen. De kapel met haar twee torens is gebleven.

Nog steeds gaan de deuren op gezette tijden open voor de eucharistie. Op vrijdag en zaterdag om 12.45 uur (voorafgegaan door eucharistische aanbidding) en op zondag om 18.00 uur in de Engelse taal.


Sinds een aantal jaren wordt de kapel van binnen en van buiten stapje voor stapje opgeknapt. Grote klussen van fundering en dak hebben we nog voor de boeg. De financiële middelen zijn tot nu toe beperkt dus voor elke nood moeten we de nodige middelen vinden.

In het oog springt het monumentale sacramentsaltaar, afkomstig uit de gesloten kerk van het Heilig Sacrament in Gouda. Bij de plaatsing van dit altaar in de Eendrachtskapel in 2017 is tevens het schilderwerk van de achterwand gerestaureerd. Er kwamen oorspronkelijke schilderingen te voorschijn, van de bruiloft in Kana en van het laatste avondmaal.

De kleine pastorie werd opgeknapt en geschikt gemaakt voor ontmoetingen in het kader van het R.-K. studentenpastoraat, onderdeel van de diocesane studentenparochie H. Catharina van Alexandrië (zie: https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/studenten).

Ook na 150 jaar is de kapel nog steeds een gastvrije plaats voor stilte en aanbidding, voor ontmoeting met de Heer in het heilig Sacrament en met elkaar in geloof.

Ter wille van de gastvrijheid is sinds half april de toilet bij de zijdeur van de kapel geheel vernieuwd.

Wilt u bij gelegenheid van het jubileum (Eendrachtskapel 150 jaar) helpen om in de kosten voor deze broodnodige aanpassing te voorzien? Dan kunt u via deze website een gift overmaken onder vermelding van jubileum Eendrachtskapel.

(Foto's: Ramon Mangold)

Steun de Eendrachtskapel

Ja, ik steun de Eendrachtskapel met een gift bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de kapel!

Ik wil de Eendrachtskapel steunen met een donatie van: